Polityka prywatności

Dane osobowe

Przetwarzamy niektóre twoje dane osobowe. Wszyscy użytkownicy (włączając w to niezalogowanych odwiedzających) zostawiają pewne informacje takie jak IP w naszych logach.

Zalogowani użytkownicy przekazują nam adres e-mail oraz inne informacje związane ze świadczeniem usług. W przypadku skorzystania z opcji płatności, zbieramy dodatkowe informacje, w szczególnośi dane adresowe, kraj rezydencji (dla celów podatkowych) oraz informacje dot. płatności (poza danymi kart płatnicznych które są znane jedynie Braintree - naszemu dostawcy).

Udostępnianie informacji

Nie udostępniamy twoich danych innym (poza wyjątkami wyszczególnionymi w tym dokumencie). Używamy twoich danych tylko w celach informacyjnych i marketingowych związanych z AgentSlug.com.

Bezpieczeństwo

Zaimplementowaliśmy i dbamy o techniczne i organizacyjne środki by utrzymywać bezpieczeństwo twoich danych. W przypadku wycieku jesteśmy zobowiązani przez prawo do poinformowania wszystkich zainteresowanych oraz polskiego inspektora danych osobowych..

Retencja danych

Zachowujemy twoje dane tak długo jak długo chcesz byśmy świadczyli ci usługi. W przypadku prośby o usunięcie twojego konta, usuniemy wszystkie twoje dane poza tymi które jesteśmy zobligowani zatrzymać przez prawo (np. faktury, historię płatności).

Twoje prawa

Masz prawo żądać dostępu, modyfikacji i/lub usunięcia swoich danych. Aby tego dokonać, wyślij nam wiadomość e-mail.

Cookies/śledzenie

Używamy technologii cookies oraz podobnych w celach statystycznych oraz badawczych. Używamy danych zgromadzonych w ten sposób jedynie w celu ulepszenia własnych usług. Nie używamy w/w technologii w celu identyfikacji odwiedzających.

Używamy rozwiązań podmiotów trzecich, takich jak Google Analytics (anonimizacja IP), Mouseflow (anonimizacja danych, obecnie nieaktywne) i Zendesk (obecnie nieaktywne) w celu monitorowania ruchu na naszych stronach.

W celu zablokowania śledzenia, sugerujemy użycie opcji DO-NOT-TRACK w przeglądarce, lub zablokowanie wybranych skryptów za pomocą wtyczek prywatności dostępnych dla większości przeglądarek.

Dane płatnicze

Otwierdając stronę płatności otwierany jest również iframe z stroną firmy PayPal/Braintree. Informacje podane na stronie płatności mogą być przesłane bezpośrednio do PayPal/Braintree.

Nie przechowujemy żadnych danych kart płatniczych, w żadnym momencie.