Polityka prywatności

Dane osobowe

Przetwarzamy niektóre twoje dane osobowe. Wszyscy użytkownicy (włączając w to niezalogowanych odwiedzających) zostawiają pewne informacje takie jak IP w naszych logach.

Zalogowani użytkownicy przekazują nam adres e-mail oraz inne informacje związane ze świadczeniem usług. W przypadku skorzystania z opcji płatności, zbieramy dodatkowe informacje, takie jak: dane adresowe, kraj rezydencji (dla celów podatkowych) oraz informacje dot. metody płatności.

Udostępnianie informacji

Nie udostępniamy twoich danych innym (poza wyjątkami wyszczególnionymi w tym dokumencie). Używamy twoich danych tylko w celach informacyjnych oraz marketingowych związanych z funkcjonowaniem AgentSlug.com.

Bezpieczeństwo

Zaimplementowaliśmy i dbamy o techniczne i organizacyjne środki by utrzymywać bezpieczeństwo twoich danych. W przypadku wycieku informacji jesteśmy zobowiązani przez prawo do poinformowania wszystkich zainteresowanych oraz polskiego urzędu danych osobowych.

Retencja danych

Zachowujemy twoje dane tak długo jak długo chcesz byśmy świadczyli ci usługi. W przypadku prośby o usunięcie twojego konta, usuniemy wszystkie twoje dane poza tymi które jesteśmy zobligowani zatrzymać przez prawo (np. faktury, historię płatności).

Twoje prawa

Masz prawo żądać dostępu, modyfikacji i/lub usunięcia swoich danych. Aby tego dokonać, możesz skorzystać z funkcji "usuń konto" w ustawieniach konta, lub poprzez wysłanie nam prośby na adres [email protected].

Śledzenie / telemetria

Możemy używać technologii cookies oraz podobnych w celach statystycznych oraz badawczych. Używamy danych zgromadzonych w ten sposób jedynie w celu ulepszenia własnych usług. Nie używamy żadnych technologii śledzących/telemetrycznych które mogą zidentyfikować poszczęgólne osoby.

Nie używamy rozwiązań firm trzecich w celu monitorowania ruchu na naszych stronach.

Jeśli użyjemy technologii telemetrycznych, zbieranie danych będzie poprzedzone wyraźnym uzyskaniem Twojej zgody przez rozpoczęciem badania.

Dane płatnicze

Otwierdając stronę płatności otwierana jest strona firmy Stripe.com. Informacje podane na stronie płatności są przesłane bezpośrednio do Stripe.

Nie przechowujemy żadnych danych kart płatniczych, w żadnym momencie.