Warunki Użytkowania

§1 Użytkownik

 1. Używając serwisu AgentSlug.com (w jakikolwiek sposób) jesteś użytkownikiem serwisu.
 2. Rejestrując się w serwisie zostajesz użytkownikiem zarejestrowanym.
 3. Aby zarejestrować konto wymagane jest podanie adresu e-mail oraz ustanowienie hasła.
 4. Jesteś w pełni odpowiedzialna(y) za wszystkie działania wykonane w ramach swojego konta.
 5. W szczególności zabronione jest nadużywanie usług świadczonych przez serwis oraz działania nielegalne.

§2 Płatności

 1. AgentSlug.com jest płatnym serwisem. Płatności są pobierane za faktycznie użyte usługi. Nie rozpoczynamy płatności bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Niektóre usługi są płatne w modelu "pay-as-you-go" (za fakt użycia).
 3. Możesz doładować swoje konto w dowolnym momencie. Aby doładować konto, należy zakupić punkty. Każdy punkt kosztuje 0,00001 EUR netto (bez VAT)
 4. Zarejestrowany użytkownik jest zobligowany do użycia zakupionych punktów w rozsądnym czasie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące cennika znajdują się na stronie głównej serwisu (https://agentslug.com).
 6. Jeśli Twoje konto będzie nieaktywne przez okres jednego roku, rezerwujemy sobie prawo do usunięcia konta bez możliwości zwrotu środków zgromadzonych na nim po poinformowaniu o tym zamiarze z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Doładowując konto wymagane jest podanie ważnych informaji o kupującym (o Tobie lub firmie dla której kupujesz)
 8. Jeśli jesteś konsumentem na terenie Unii Europejskiej koszt punktu będzie powiększony o Twój lokalny VAT.
 9. Jeśli zakup jest dokonany dla przedsiębiorstwa polskiego, koszt punktu będzie powiększony o polski VAT
 10. Jeśli zakup dokonany jest dla przedsiębiorstwa w innym kraju członkowskim, dla przedsiębiorstwa lub konsumenta spoza UE, koszt punktu nie zostanie powiększony o VAT. Powinnaś/powinieneś w takim wypadku sprawdzić lokalne prawo w kwestii zapłacenia ewentualnego podatku.
 11. Dla każdej płatności możemy wystawić oficjalną unijną fakturę elektroniczną.
 12. Wszystkie płatności są przetwarzane przez PayPal/Braintree.

§3 Dane osobowe

 1. Eskalacja, Szymon Nowicki jest administratorem danych osobowych które umieszczasz w naszym serwisie (np. e-mail, adres, nazwa firmy, IP).
 2. Zgodnie z polskim prawem dotyczącym danych osobowych, masz prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszego serwisu. Aby tego dokonać skontaktuj się z nami drogą e-mailową.
 3. Używamy niektórych technologii śledzenia użytkownika oraz oprogramowania firm trzecich. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie https://agentslug.com/pl/polityka-prywatnosci.

§4 Zwroty

 1. Możesz dokonać zwrotu do 30 dni od momentu dokonania płatności.
 2. W celu zwrotu prosimy o kontakt drogą e-mailową.
 3. Zwrot jest możliwy tylko za niewykorzystane punkty.

§5 Informacje końcowe

 1. Agentslug.com jest serwisem internetowym, prowadzonym przez przedsiębiorstwo Eskalacja, Szymon Nowicki, zarejestrowane w Polsce, dostępne pod adresem AgentSlug.com.
 2. Eskalacja, Szymon Nowicki udostępnia serwis w stanie jakim jest oraz w miarę dostępności.
 3. Niniejszy regulamin może być zmieniony bez uprzedzenia.